(0047) 22-50-06-63 time@medoslo.no

BTX “centre of excellence”

Diagnostikk og behandling fra første dag.

BoNTOX-klinikken har de erfarne spesialistene

BoNTOX settes av våre erfarne leger og sykepleiere. Kombineres med diagnostiske injeksjoner og nerveblokkader for lokalisering og behandling av muskelskjelettlidelser.

BoNTOX forbindes ofte med rynkebehandling – men medikamentet brukes i dag til å behandle en rekke lidelser. Blant annet brukes botox for å redusere kronisk migrene, overdreven svetting, muskelspasmer, skjeling og lignende.

BOTOX vs BONTOX

BoNTOX er et fellesnavn på de forskjellige botulinumtoxinene.

BOTOX er merkenavn for Botulinumtoksin type A, kommersialisert av Allergan.  På samme måte som vi sier Zalo når vi omtaler alle slags oppvaskmidler, brukes ofte Botox-navnet på alle slags Botulinumtoksiner type A til medisinsk bruk. Det finnes 3 typer BoNT-A i Norge: Botox, Xeomin og Dysport og 1 type BoNT-B: Neurobloc eller Myobloc. Vistabel er navnet på BoNT-A til kosmetisk bruk.

Centre of Excellence

BoNTOX klinikken er et “Centre of Excellence”.

Vi tilbyr høy internasjonal ekspertise basert på klinisk erfaring og forskning. Vi følger internasjonale retningslinjer som oppdateres årlig. Vi arbeider aktivt for å gi høy kvalitets informasjon om behandling med Botulinumtoxin type A = BoNT-A til pasienter, behandlere og publikum generelt.

Hodepine og Nervesmerter

BoNTOX er effektivt mot hodepine og nervesmerter.

I den senere tid er det også utviklet nye behandlinger med BoNT-A for kroniske migrene og cervicogen hodepine, behandling av nevropatiske smerter, som for eksempel brennende smerter etter Herpes Zoster-infeksjon, trigeminus neuralgi, og smertefulle nevropatier.

Migreneklinikken har brukt BoNT-A som et ledd i behandlingen i flere år. Anslagsvis 90% av pasientene har god effekt både på antall anfall og anfallsstyrke. Spesielt pasienter med høyt spenningsnivå i muskulatur, med nakke eller ryggskader, har nytte av BoNT-A. Der man ikke finner underliggende skade på billeddiagnostikk, vil de færreste trenge denne behandlingen i mange år.

Krampetilstander

BoNTOX reduserer alle krampetilstander i muskulatur.

BoNT-A har i mange tiår vært brukt på spastisitet etter skader og sykdom i sentralnervesystemet.  Virkningen er en forbigående lammelse av muskulatur ved at muskelens evne til å trekke seg sammen ødelegges. Vi behandler skrivekrampe, musikerdystoni, hemifacial spasme, “leamus” rundt øyne, dystonier hos pasienter med parkinsonisme eller andre nevrologiske lidelser.

Nakkedystoni, torticollis bl.a etter nakkeskader, ansiktskrampe f.eks etter facialisparese, og skjeling med dobbeltsyn er tilstander hvor noen muskler «drar» mer enn andre og vi får skjevheter og ubalanse i nakken eller ansiktet. De andre musklene prøver å kompensere og det er vanskelig å få til balanse. BoNTOX er effektiv behandling, som bør kombineres med behandling og trening av “frisk” muskulatur.

Muskelpumper

BoNTOX reduserer styrken i “muskelpumper”.

Det er blitt forsket på andre bruksområder og bruken er blitt utvidet til behandling av overdreven kjertelfunksjon som gir hyperhidrose (økt svette) i hender, under føtter og i armhuler. Sikling, f.eks etter hjerneslag, er meget sjenerende. Meget enkel behandling hver 3 måned reduserer produksjonen nok til at man klarer å «svelge» unna overflødig spytt så ingenting renner ut.

Kom igang idag

BoNTOX settes av våre erfarne leger og sykepleiere. Kombineres med diagnostiske injeksjoner og nerveblokkader for lokalisering og behandling av muskelskjelettlidelser.

Nevrolog Monica Drottning-Rønne er ansvarlig for BoNTOX behandlingen ved MED Oslo. Hun har forsket på effekten av Botox på cervikogen hodepine og vist at den har samme effekt som på migrene. Hun har tidligere forsket på nakkeslengskader og utvikler et behandlingsregime for pasienter med ryggsmerter.

Hos MEDOslo har vi et sterkt fokus på individet og tar utgangspunkt i din situasjon, dine utfordringer og dine plager. På førstegangskonsultasjonen setter vi sammen et team bestående av nevrolog (eller lege med spesialkompetanse) og kiropraktor. Andre terapeuter tas inn etter behov. Etter en grundig gjennomgang av sykehistorie gjøres det en undersøkelse av nervesystemet og av ryggsøylen. Utfra det vil vi diagnostisere hvilke hodepiner du har, hva som trigger hodepineanfallene og utfra det legge en behandlingsplan. Mange trenger tilleggsopplysninger fra blodprøver, røntgen/CT/MR.

MED Oslo deltar årlig på internasjonale kongresser og er alltid faglig oppdatert. Alle pasienter får tilgang på all tilgjengelig behandling. Vi tilbyr Botox behandling til pasienter med kronisk hodepine.

Veien til god helse begynner her !

Besøksadresse

Majorstuhuset
Valkyriegaten 8
0366 Oslo
inngang fra Valkyriegaten

E-post

Timer: Bestilling, endring og sletting av time samt post til behandlere: time@medoslo.no

Annet: Spesialisterklæringer og generell post: post@medoslo.no

Telefon

22 50 06 63
Mandag,Tirsdag og Torsdag
10.00-12:00

Bestilling / Avbestilling

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom på telefon. Du kan gjerne sende oss en epost og vi ville forsøke å svare deg i løpet av 1 arbeidsdag. 

Timer må avbestilles 1 full arbeidsdag før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet. 

Parkering

Parkering inne på gårdsplassen - innkjøring fra Sørkedalsveien ved Deli de Luca 
Nærmest parkerings garasje er QPARK Essendropsgate 7.

For din egen sikkerhet, vennligst ikke send sensitiv informasjon som personnummer via e-post.

4 + 12 =