(0047) 22-50-06-63 time@medoslo.no

Privat-praktiserende Nevrolog

Vi utreder og behandler pasienter med mistanke om, eller med kjente nevrologiske sykdommer.

Nevrologi på MEDOslo

 

Nevrologi omhandler sykdomstegn og sykdommer i nervesystemet. Det gjelder både sykdommer i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet) og i nervene/ nervebanene ute i kroppen (perifere nerver). Det er viktig å få en rask og sikker diagnose fordi mange sykdommer kan kontrolleres, bremses eller helbredes før de gir varige skader.

Du kan ha stor nytte av å gå til en nevrolog hvis du har symptomer som:

 • hodepine/migrene
 • svimmelhet
 • smertetilstander i ansikt som ved trigeminus nevralgi
 • smertetilstander i nakke, rygg eller bena som ved skiveprolaps
 • kraft svekkelse og lammelser
 • tap av førligheten i hender eller føtter
 • nummenhet
 • ufrivillige bevegelser
 • bevissthetstap
 • synsfeltutfall
 • tap av luktesans eller hudfølelse
 • taleforstyrrelser
 • søvnforstyrrelser
 • tics
 • skjelvinger

Eksempler på sykdommer som hører til nevrologien er: Hjerneslag (hjerneinfarkter, hjerneblødninger og TIA – på folkemunne kalt ”hjernedrypp”), epilepsi, Parkinsons sykdom, demenssykdommer, hodepine sykdommer, multippel sklerose (MS), cerebral parese, autisme, søvnsykdommer, svimmelhet, infeksjoner i nervesystemet, hjernesvulster, ryggmargsbrokk, Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS), Huntingtons sykdom, Tourette Syndrom, nevropatier (sykdommer i en eller flere perifere nerver), isjias, nakke-armsmerter, restless legs, gang forstyrrelser, Hydrocephalus (”vannhoder”), Myastenia gravis og smertetilstander i nervesystemet.

Nevrologisk undersøkelse

Sykdommer i nervesystemet kan være vanskelig å diagnostisere og behandle. Den nevrologiske undersøkelse er en systematisk gjennomgang av hele nervesystemet og er derfor ofte omfattende og tidkrevende.

Sykehistorien

Nevrologen vil intervjue deg for å få innsikt i din sykehistorie. Målet er å få en klar fremstilling av symptomenes art og tidsmessige utvikling. Legen vil i løpet av samtalen spørre deg ut om mulige bevegelsesforstyrrelser, om du har full kraft og førlighet i armer og bein, balanseproblemer, vansker med å kontrollere armer og bein, skjelvinger, kramper, om følesansene er intakte i ulike områder av kroppen, og hvordan du fungerer på jobben og i daglige gjøremål.

Tenk gjennom disse spørsmålene før du møter legen. Det kan gjøre det lettere for deg å svare på spørsmål, og du kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Den fysiske undersøkelsen

Den fysiske undersøkelsen er omfattende og grundig. Nevrologen tester ut hvordan nervesystemet ditt fungerer.

 • Mentale funksjoner – er du orientert ift tid, sted og egen situasjon?
 • Hjernenervene testes – syn, hørsel, lukt, smak, øyebevegelser, ansiktsbevegelser.
 • Talefunksjonen – har du problemer med å uttrykke deg eller med å oppfatte ting?
 • Muskulaturen – er det tegn til muskelsvinn, nedsatt muskelkraft, ufrivillige bevegelser, skjelvinger, stramninger?
 • Balanse og koordinasjon – er bevegelsene jevne og normale?
 • Føle-sansene – registrerer du berøring, smerte og temperatur i ulike deler av kroppen?
 • Reflekser  – er refleksene normale og med lik styrke på begge sider?
 • Gang funksjon – går du normalt?

Tilleggsundersøkelser

Avhengig av funn kan det bli aktuelt med tilleggsprøver som feks:

 • Blodprøver
 • Røntgen
 • MR undersøkelse
 • CT undersøkelse