(0047) 22-50-06-63 time@medoslo.no

BTX-klinikken har de erfarne spesialistene

Diagnostikk og behandling fra første dag.

BTX “CENTRE OF EXCELLENCE”

Diagnostikk og behandling fra første dag.

BoNTox-klinikken på MEDOslo har de erfarne spesialistene

Vi er et “Centre of Excellence”.

Vi tilbyr høy internasjonal ekspertise basert på klinisk erfaring og forskning. Vi følger internasjonale retningslinjer som oppdateres årlig. Vi arbeider aktivt for å gi høy kvalitets informasjon om behandling med Botulinumtoxin type A = BoNT-A til pasienter, behandlere og publikum generelt.

Vår nevrolog, Monica Drottning-Rønne har inngående kjendskap til BoNTox. Som spesialist på Migrene og hodepine har hun arbeidet med BoNTox i medisinske behandlinger de siste 30 årene.

Det krever øvelse for å bli en god behandler. En del lidelser er sjeldne, som f. eks dystonier, og det er vanskelig å få nok mengdetrening. De vanskeligste tilfellene behandles på spesialavdelinger på våre universitetssykehus. Her er det ofte lang ventetid. Vi kan hjelpe mange som vil ha rask, trygg og ofte enkel behandling hos våre øvede behandlere. Derfor har vi laget BoNTox-klinikken som et spesialist senter utenfor sykehus.

Bestill Konsultasjon

MEDOslo behandler nevrologiske lidelser med BoNTox

Bestill Konsultasjon

Migrene & Hodepine

Nervesmerter

Hyperhidrose

Bevegelses-forstyrrelser

Rygg og Nakkesmerter

Spytt og sikling

Ansikt og Øyespasmer

Tanngnissing

BOTOX – BONTOX – BTX

BoNTOX er et fellesbegrep på forskjellige preparater som inneholder Botulinumtoksin type A – ofte forkortet BTX og BoNT-A. Det klart mest kjente av disse er markedsført som Botox®. På folkemunne kalles også de andre kommersielle preparatene som har samme virkning, for Botox. Det finnes imidlertid flere typer BoNT-A godkjent for bruk i Norge: Botox®, Xeomin® og Dysport®. BOTOX® er merkenavnet for Botulinumtoksin type A, kommersialisert av Allergan, reseptbelagt og godkjent som legemiddel i Norge i  2002. Vistabel® er «Botox til kosmetisk bruk» og inneholder samme legemiddel som Botox®. Tilsvarende er Azzalure® den kosmetiske varianten av Dysport® og Bocouture® den kosmetiske varianten av Xeomin®.

Botulinumtoxinet produseres av bakterien Clostridium botulinum og er beskrevet som verdens giftigste stoff. Det ble opprinnelig kalt «pølsegift» fordi folk som hadde spist fordervede pølser døde. De døde fordi pustemusklene ble lammet. Det er denne effekten vi bruker i legemidlene. BoNTOX preparatene er renset og fortynnet til terapeutisk bruk.

Vi benytter BoNTOX  for å regulere ned aktiviteten i 3 typer organer, muskler, kjertler og smertenerver. Virkningen/resultatet på musklene er mest kjent og skyldes at en del av botulinumtoxinet som kalles Snap 25 hindrer stoffet acetylcholin sekresjon som er nødvendig for at muskelen skal kunne trekke seg sammen. Vi sier muskelen låses. Dvs krampen slipper og den spastiske hånden etter hjerneslaget åpner seg. I pannen forsvinner rynkene mellom øyenbrynene og mange andre steder. Svettekjertlene produserer mindre svette og spyttkjertlene mindre spytt. Virkningen kommer gradvis i løpet av 4-10 dager. BoNTOX behandling gis vanligvis med 3 måneders intervaller. I løpet av den tiden danner vi nye muskelceller som trekker seg sammen som vanlig. De lammede muskelcellene blir borte og vi er som før. Avhengig av årsaken kommer plagen tilbake og behandlingen må gjentas 2-4 ganger i året. Blir intervallene mellom behandlingene for korte hender det at immunapparatet stimuleres og det dannes antistoffer som gjør at behandlingen ikke virker.

Behandling med BoNT-A er en rask, trygg og effektiv behandling av rynker, uønskede muskelbevegelser/spenninger, tanngnissing, hodepine & migrene, hyperhidrose (unormalt stor svetteproduksjon) og sikling. Behandlingen passer godt for både kvinner og menn. Det er ingen “nedetid” etter en behandling. Effekten setter inn i løpet av 2-3 dager og innen 10 dager har en full effekt av behandlingen. Effekten går ut etter 3 måneder. BoNT-A har blitt brukt til å behandle millioner av pasienter medisinsk og kosmetisk i over 20 år.

Hvordan utføres en BoNTox behandling?

Botox injiseres med engangssprøyte med svært tynn spiss. Fordi sprøytespissen er så tynn er det lite ubehag med behandlingen. Mange pasienter beskriver følelsen som et myggstikk. Behandlingen tar ca.15 min. avhengig av hvor mange områder man ønsker å behandle. Man kan gjenoppta arbeid og andre daglige gjøremål umiddelbart etter behandlingen. De første 3-5 timene bør man imidlertid ikke gni eller massere det området som er behandlet. Etter injeksjonene tar det 2-3 dager før Botox begynner å virke og inntil 7 dager før man får full effekt.

Hvor lenge varer effekten av en BoNTox- behandlingen?

En fordel med BoNTox behandlingen er at effekten er forbigående. Effekten varer i gjennomsnitt 2-5 måneder etter første behandling. Etter dette kan man avgjøre om man ønsker å gjenta behandlingen og evt. også få behandlet andre områder. For å vedlikeholde optimal effekt bør man regne med å gjenta injeksjonene 2-3 ganger pr.år. Vitenskapelige studier viser at effekten varer lenger etter hver ny behandling. Sannsynligvis beror dette på at muskelen som blir blokkert etter hvert blir mindre og svakere som resultat av at den ikke brukes. En annen faktor som også virker inn, er at man ubevisst endrer mimikken som følge av at enkelte små muskler er blokkert.

Hva med komplikasjoner og bivirkninger?

Det er i utgangspunktet ingen bivirkninger av selve preparatet. Men dette er et preparat som skal settes med kunnskap og respekt. Man skal kunne anatomi og fysiologi så man er sikker på hvilke muskel og hvor i den man skal sette BoNTOX injeksjonen. Effekten skjer der du setter sprøytespissen. Man skal kunne forskjellen på preparatene hvor noen påvirker nabo-området. Derfor setter vi vanligvis ikke injeksjoner foran på halsen for vi vil ikke påvirke svelgfunksjonen. 

Bivirkninger ved kosmetisk bruk er oftest knyttet til manglende ekspertise hos behandleren. Derfor bruker vi ved MedOslo kun erfarne leger og sykepleiere. Riktig dose skal settes på riktig sted i muskelen. I ansiktet er det mange muskler som virker sammen og når man lammer noen får andre et uønsket overtak. Det samme kan skje i nakken og i hendene. Setter vi for stor dose i pannen er det kanskje ikke så farlig at du ikke kan se sint eller forundret ut, men setter du for stor dose for håndfunksjon kan du få problemer med å skru opp korker og helle fra en melkekartong. 

For å finne riktig muskel kan vi få hjelp av ultralyd som viser bilde og elektrofysiologisk EMG som lager forsterket «motorbåtlyd» ved økt spenning og kramper. Vi ønsker oftest å dempe muskel-funksjonen i en overaktiv muskel til normal funksjon. En musiker som har en «triggerfinger» som hindrer løpende triller på pianoet, har ingen nytte av at fingeren blir lam. Så dosering og presis plassering av BoNTOX injeksjonen er vesentlig.

Det krever øvelse for å bli en god behandler. En del lidelser er sjeldne, som f. eks dystonier, og det er vanskelig å få nok mengdetrening. De vanskeligste tilfellene behandles på spesialavdelinger på våre universitetssykehus. Her er det ofte lang ventetid. Vi kan hjelpe mange som vil ha rask, trygg og ofte enkel behandling hos våre øvede behandlere. Derfor har vi laget BONTOXklinikken som et spesialist senter utenfor sykehus.