(0047) 22-50-06-63 time@medoslo.no

Bevegelsesforstyrrelser

Bevegelsesforstyrrelser er en samlebetegnelse på en spesiell gruppe nevrologiske sykdommer som kjennetegnes ved at pasientene har for lite eller for mye bevegelser. Denne type lidelser forekommer hyppig og de aller fleste er kroniske og rammer eldre.

  • Dystoni er en bevegelsesforstyrrelse bestående av ufrivillige muskelkontraksjoner som ofte forårsaker vridende, repetitive bevegelser.
  • Essensiell tremor er en nevrologisk tilstand som forårsaker en rytmisk skjelving av hender, hode, stemme, kropp eller ben. Det forveksles ofte med Parkinsons sykdom.
  • Muskelspasmer (spastisitet) er å ha unormal høy spenning i muskulaturen som påvirker balansen rundt leddene. Slike spasmer fører til mindre muskelkontroll, nedsatt funksjon i daglige aktiviteter og kan gjøre vondt. Flere sykdommer og skader i sentralnervesystemet kan gi spasmer i musklene. Eksempler på sykdommer som kan gi spastisitet er hjerneslag, multippel sklerose, tversnittslesjoner i ryggmarge eller cerebral parese.

Det er for de fleste lettere å leve med lidelser når årsaken er kjent. Det er viktig å oppsøke nevrolog for å få en grundig kartlegging av tilstanden. Avklaring av årsak er en god start på behandlingen. Flere former for bevegelsesforstyrrelse kan ha god nytte av behandling med Bontox.

Svetting-1

Behandling av Dystonier

tDystone muskler har økt aktivitet. Det er derfor de blir «kortere». Men fordi den økte aktiviteten styres fra hjernen, skal man ikke tøye muskelen. Siden den allerede er «for aktiv» skal man heller ikke trene den. Det er viktig med riktig diagnose før man setter i gang behandling. Det er utviklet egen fysioterapi med treningsøvelser tilpasset dystonipasienter.

BoNTox er førstevalg og hører med til de fleste behandlinger av dystoni. Dette er spesialistbehandling. For små muskler eller dype muskelgrupper brukes ofte ultralyd eller EMG (elektrofysiologisk undersøkelse som viser muskelaktiviteten). For andre muskler er det opplagt hvor man skal sette BoNToxen. Ved MedOslo har vår nevrolog Monica Drottning-Rønne lang erfaring med dystonibehandling. 

BoNTox-behandling kombinert med annen behandling som reduserer triggere for dystoni er en av metodene som brukes på MEDOslo. Den vanligste triggeren er nakke og rygg. Vi ser at behandling av nakke/rygg forut øker effekten av Botox. De fleste får en betydelig reduksjon av dystonien og redusert smerte etter Botox behandling i våre skreddersydde behandlingsprogram.

Lege konsultasjon

I Norge er det lovpålagt med en konsultasjon hos lege før en behandlingsserie med Bontox. Botulinumtoksin til humanmedisinsk bruk kan kun rekvireres av lege. Sykepleiere og  annet helsepersonell kan ikke rekvirere eller beslutte at en person skal behandles med botulinumtoksin.

I løpet av konsultasjonen går vi nøye igjennom din helse for å sjekke at du ikke har en  tilstand som høyner risiko forbundet med, eller taler imot behandling  av Bontox. Ikke alle pasienter egner seg for behandling med botulinum toxiner og  derfor er vi nøye med denne forhåndsvurdering. Vi går gjennom virkningen, behandlingsforløp og bivirkninger rundt behandlingen. Dine ønsker og forventninger vil bli diskutert. Du vil få en skreddersydd behandlingsplan. Dette blir dokumentert i din journal. 

Før injeksjonsbehandlingene

De vanlige retningslinjene før en injeksjonsbehandling er:

  • Du må være frisk dagen du skal få injeksjoner.
  • Du må ikke ha hudinfeksjoner som pågår i injeksjonsområdet
  • I uken før behandling, unngå bruk av paracet, naproxen, ibuprofen og andre medisiner som har en blodfortynnende virkning. Dersom du har behov for anti-inflammatoriske medisiner må du diskutere det på lege-konsultasjonen.
  • Bruker du andre medisiner må du konferere med klinikken før behandlingen.
  • Du bør også avstå fra å drikke alkohol rett før behandlingen da det kan dehydrere huden .

Selve Injeksjonsbehandlingen

En Bontox behandling er en meget sikker metode.

BoNTox preparatet kommer i små sterile glass som et pulver. Dette blandes med sterilt saltvann og trekkes opp i engangssprøyter med en hårtynn spiss. Sprøyten settes midt i muskelen. Ved hvert stikk sprøytes en riktig mengde væske som tar noen sekunder for den trenede behandler. Dette gjør normalt bare litt vondt. Vi bruker våre mest erfarne leger og sykepleiere til all behandlingen.

Etter behandlingen

Når du har blitt behandlet med Bontox, bør du unngå å massere eller gni på det behandlede området de første timene, slik at du ikke sprer den injeserte Bontoxen i andre muskler. Du bør unngå å bøye deg i 5-6 timer etter behandlingen ​og vent minst 24 timer med å gjenoppta trening. Fysisk aktivitet øker blodgjennomstrømningen. Dette kan potensielt spre medikamentet til utilsiktede områder og redusere effektiviteten på injeksjonsstedet. Unngå eksponering for sterkt sollys, svært kalde temperaturer og badstuer de neste 2 ukene.

Når merker man virkningen ?

Bontox trenger litt tid for å virke. Effekten er individuell. Vanligvis tar det 4-10 dager før effekten oppleves.

Hvor lenge holder resultatet ?

Det varierer hvor lenge effekten av Bontox varer, men i gjennomsnitt kan du regne med at resultatet vedvarer ca. 3 måneder ved første behandling. Enkelte pasienter blir symptomfri etter en dose. Noen pasienter trenger ny behandling en eller to ganger i året, mens andre kjenner at virkningen går ut allerede etter 10 uker. For endel pasienter handler det om behandling i mange år.

Bivirkninger

Man får sjelden bivirkninger av hyperhidrosebehandlingen med Bontox. Bivirkninger som observeres i etterkant  er for det meste reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerter, ubehag, stikking eller bloduttredelser.  Opplever du bivirkninger utover dette bør du kontakte oss på MedOslo. Dette gjelder spesielt: problemer med å puste, svelge eller snakke, kraftig hevelse i ansiktet, eller at huden blir rød og du får kløende, hovne utslett, uttalt  muskelsvakhet i nakke, armer eller bein, infeksjoner.

Botox kan være en effektiv behandlinge for flere nevrologiske lidelser.

Også kallt hyperhidrose, er en ganske alminnelig tilstand. Det er ufarlig, men gir ofte sjenerende problemer som svettelukt og flekker på klærne. Injeksjonsbehandling av overdreven svette er den mest effektive og langvarige behandlingen mot hyperhidrose.

Les mer

BoNTox behandling mot kronisk migrene er en svært effektiv og trygg behandlingsform.

Les mer

Bontox kan være egnet som smertelindring på flere type nervesmetter. 

Les mer

Spyttproduksjonen kan dempes ved å injisere BoNTox i spyttkjertlene rett under huden, bak og under kjeven.

Les mer

De fleste pasienter opplever en god effekt med BoNTox for å bedre ansikts og øyelokkspasmer

Les mer

BoNtox er en effektiv behandling ved tanngnissing, biting, kjevesmerter og kramper

Les mer

Nakke og rygglidelser, whiplash, hekseskudd, prolapse rog spinal stenose.

Les mer

Bevegelsesforstyrrelser er en samlebetegnelse  som kjennetegnes ved for lite eller for mye bevegelser. 

Les mer