(0047) 22-50-06-63 time@medoslo.no

Kontakt Oss

 

time@medoslo.no

Bestilling, endring og sletting av time. Post til behandlere.

post@medoslo.no

Spesialisterklæringer og generell post

Besøksadresse

MEDOslo

Majorstuhuset
Valkyriegaten 8
0366 Oslo
inngang fra Valkyriegaten

Postadresse

MEDOslo

Valkyriegaten 8

0366 Oslo

Første Besøk:

  • Ta gjerne med røntgen/CT/MR bilder på CD. Denne kan du få laget der bildene ble tatt.
  • Ta også med epikriser og svar fra behandlere eller sykehus.
  • Ta med liste over dine medisiner med styrke og dosering. Tidligere medisiner og medisiner du  ikke har tålt, er også fint å skrive ned


Time kan bestilles for utredninger. Det er også mulig å bestille time direkte hos enkeltbehandlere.

Pårørende:

Pårørende eller andre som ønsker informasjon om behandlingen eller ønsker å bidra til denne bes om å bestille time sammen med pasienten. Opplys gjerne om dette på forhånd så det kan settes av tid. Ved kronisk sykdom er det en stor fordel å ha pårørende med som et team rundt rehabilitering av pasienten.