(0047) 22-50-06-63 time@medoslo.no

Tanngnissing

Når vi biter tennene sammen utenom når vi tygger mat, fører dette over tid til økt spenning i bitemuskulaturen. Når muskulaturen står i konstant spenning over tid blir den smertefull. Til slutt får vi problemer med å gape. Når vi sover skal ansiktsmusklene slappe av. Når vi fortsatt biter om natten, skjærer tennene mot hverandre og vil skades over tid. Derfor lager en del tannleger biteskinner som du sover med for å beskytte tennene. Denne behandlingen løser ikke problemet. En muskel som brukes mye blir stor. Botox reduserer både spenningen og volumet i muskelen. Behandling av kronisk kjeveledds dysfunksjon er komplisert og mange har gått til behandler etter behandler uten å bli bedre.

Botox er førstevalg og hører med til de fleste behandlingsopplegg for kjeveledds dysfunksjon. Dette er spesialistbehandling. Ved MedOslo har vår nevrolog Monica Drottning-Rønne lang erfaring med kjeveleddsproblemer som ofte sees hos pasienter med sterke smerter etter nakkeskader og ved kronisk nakkeslengsyndrom. Det er også vanlig ved angst og stress.

MEDOslo har et sterkt fokus på individet og tar utgangspunkt i din situasjon, dine utfordringer og dine plager. På førstegangskonsultasjonen gjør vi grundig gjennomgang av din sykehistorie og gjør en undersøkelse av nervesystemet, ansiktet og ryggsøylen. Utfra det vil vi diagnostisere hvilke muskler som har økt spenning, finne grunnlidelse, hva som trigger plagene og legge en behandlingsplan. Vi samarbeider ofte med kjeve kirurger, tannleger og fysioterapeuter om behandlingen.

Vi bruker den nyeste forskningen og behandlingsmetodene for å diagnostisere og behandle kjeveleddsdysfunksjon. Vi behandler både voksne og barn.

Doctors-1

Behandling

 Botox-behandling kombinert med annen medisinsk behandling som reduserer triggere for kjeveledds-smerter og tanngnissing brukes på MEDOslo. De vanligste triggere er nakke og rygg. Vi ser at behandling av nakke/rygg kombinert med ansiktsbehandling øker effekten av Botox. De fleste får en normal kjevefunksjon etter Botox behandling i våre skreddersydde behandlingsprogram.

Botox behandling er en svært effektiv og trygg behandlingsform. Effekten kommer som alltid fullt i løpet av 4-10 dager og blir borte etter ca. 3 måneder. Enkelte pasienter blir symptomfri etter en dose. Noen pasienter trenger ny behandling en eller to ganger i året, mens andre kjenner at virkningen går ut allerede etter 10 uker. For endel pasienter handler det om behandling i mange år.

Lege konsultasjon

I Norge er det lovpålagt med en konsultasjon hos lege før en behandlingsserie med Bontox. Botulinumtoksin til humanmedisinsk bruk kan kun rekvireres av lege. Sykepleiere og  annet helsepersonell kan ikke rekvirere eller beslutte at en person skal behandles med botulinumtoksin.

I løpet av konsultasjonen går vi nøye igjennom din helse for å sjekke at du ikke har en  tilstand som høyner risiko forbundet med, eller taler imot behandling  av Bontox. Ikke alle pasienter egner seg for behandling med botulinum toxiner og  derfor er vi nøye med denne forhåndsvurdering. Vi går gjennom virkningen, behandlingsforløp og bivirkninger rundt behandlingen. Dine ønsker og forventninger vil bli diskutert. Du vil få en skreddersydd behandlingsplan. Dette blir dokumentert i din journal. 

Før injeksjonsbehandlingene

De vanlige retningslinjene før en injeksjonsbehandling er:

  • Du må være frisk dagen du skal få injeksjoner.
  • Du må ikke ha hudinfeksjoner som pågår i injeksjonsområdet
  • I uken før behandling, unngå bruk av paracet, naproxen, ibuprofen og andre medisiner som har en blodfortynnende virkning. Dersom du har behov for anti-inflammatoriske medisiner må du diskutere det på lege-konsultasjonen.
  • Bruker du andre medisiner må du konferere med klinikken før behandlingen.
  • Du bør også avstå fra å drikke alkohol rett før behandlingen da det kan dehydrere huden .

Selve Injeksjonsbehandlingen

En Bontox behandling er en meget sikker metode.

Først blir området som skal behandles  rengjort og huden din blir desinfisert. Det påføres bedøvelseskrem. Deretter, med en tynn engangsnål, sprøytes små doser av botulinum toksin inn i muskulatur like under huden på utvalgte steder.  Mengden Bontox som sprøytes inn bestemmes av området som skal behandles.   De fleste merker dette som små stikk – og for noen kan det svi litt i et kort øyeblikk.

Behandlingen er hurtig og effektiv.  Behandlingstiden er avhengig av hvor mange områder som behandles og tar sjelden mer enn 30 minutter å gjennomføre.

Botox preparatet kommer i små sterile glass som et pulver. Dette blandes med sterilt saltvann og trekkes opp i engangssprøyter med en hårtynn spiss. Sprøyten settes midt i muskelen. Ved hvert stikk sprøytes en riktig mengde væske som tar noen sekunder for den trenede behandler. Dette gjør normalt bare litt vondt. Vi bruker våre mest erfarne leger og sykepleiere til all behandlingen.

Etter behandlingen

Når du har blitt behandlet med Bontox, bør du unngå å massere eller gni på det behandlede området de første timene, slik at du ikke sprer den injeserte Bontoxen i andre muskler. Du bør unngå å bøye deg i 5-6 timer etter behandlingen ​og vent minst 24 timer med å gjenoppta trening. Fysisk aktivitet øker blodgjennomstrømningen. Dette kan potensielt spre medikamentet til utilsiktede områder og redusere effektiviteten på injeksjonsstedet. Unngå eksponering for sterkt sollys, svært kalde temperaturer og badstuer de neste 2 ukene.

Når merker man virkningen ?

Bontox trenger litt tid for å virke. Effekten er individuell og avhengig av hudtype, alder osv. Effekten kommer  fullt i løpet av 4-10 dager og blir borte etter ca. 3 måneder.

Hvor lenge holder resultatet ?

Enkelte pasienter blir symptomfri etter en dose. Noen pasienter trenger ny behandling en eller to ganger i året, mens andre kjenner at virkningen går ut allerede etter 10 uker. For endel pasienter handler det om behandling i mange år.

Bivirkninger

Man får sjelden bivirkninger av hyperhidrosebehandlingen med Bontox. Bivirkninger som observeres i etterkant  er for det meste reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerter, ubehag, stikking eller bloduttredelser.  Opplever du bivirkninger utover dette bør du kontakte oss på MedOslo. Dette gjelder spesielt: problemer med å puste, svelge eller snakke, kraftig hevelse i ansiktet, eller at huden blir rød og du får kløende, hovne utslett, uttalt  muskelsvakhet i nakke, armer eller bein, infeksjoner.

Botox kan være en effektiv behandlinge for flere nevrologiske lidelser.

Også kallt hyperhidrose, er en ganske alminnelig tilstand. Det er ufarlig, men gir ofte sjenerende problemer som svettelukt og flekker på klærne. Injeksjonsbehandling av overdreven svette er den mest effektive og langvarige behandlingen mot hyperhidrose.

Les mer

BoNTox behandling mot kronisk migrene er en svært effektiv og trygg behandlingsform.

Les mer

Bontox kan være egnet som smertelindring på flere type nervesmetter. 

Les mer

Spyttproduksjonen kan dempes ved å injisere BoNTox i spyttkjertlene rett under huden, bak og under kjeven.

Les mer

De fleste pasienter opplever en god effekt med BoNTox for å bedre ansikts og øyelokkspasmer

Les mer

BoNtox er en effektiv behandling ved tanngnissing, biting, kjevesmerter og kramper

Les mer

Nakke og rygglidelser, whiplash, hekseskudd, prolapse rog spinal stenose.

Les mer

Bevegelsesforstyrrelser er en samlebetegnelse  som kjennetegnes ved for lite eller for mye bevegelser. 

Les mer